Cenik

… ceniki, katalogi, tabele:

Aktualni cenik:
CENIK_NILAN_2018_01

Tabela za NEH in PH:
Tabela za dimenzioniranje sistemov in naprav NILAN (pdf)

Primerjava prezračevalnih enot po direktivi Eco Design:
Primerjava prezračevalnih enot (pdf)

Cenik storitev NILAN d.o.o. za področje Slovenije:

1. Redni letni pregled naprave (menjava zračnih filtrov, optimizacija delovanja, posodobitev programske opreme)75,00 eur
2. Menjava zračnih filtrov40,00 eur
3. Zračni filter G410,00 eur/par
4. Temeljito čiščenje prezračevalne naprave in zračnega kanalskega razvoda150,00 eur
5. Menjava prezračevalnih ventilov12,00/kos
6. Delovna ura, serviser elektronik, hladilničar (v primeru eventuelnih popravil naprave izven garancijskega roka)30,00 eur/h

Vse cene vsebujejo DDV, plačilo se izvede takoj po končani storitvi serviserju osebno.
V primeru treh rednih letnih pregledov naprave v prvih petih letih delovanja se garancijska doba podaljša na pet let.

Naročila za servisne preglede sprejemamo na telefonski številki 059 055 080, 059 055 082 in na info@nilan.si.