Referenca št. 1

… referenčni objekti in sistemi:

Referenca št. 1 – Braslovče, Rakovlje (Savinjska Dolina)

Referenca št. 01 – toplotna črpalka zemlja-voda + pasivno in aktivno prezračevanje + aktivno hlajenje + talno ogrevanje

Pasivna stanovanjska hiša v Braslovčah:
– uporabna površina 262 m2,
– neto ogrevana, hlajenja in prezračevanja površina 220 m2 (pritličje + mansarda),
…hiša je montažne gradnje proizvajalca Rihter d.o.o. – podroben opis gradnje si lahko ogledate na spodnji povezavi:

POVEZAVA NA WWW.RIHTER.SI

Vgrajena oprema:
– kompaktna naprava “Compact P GEO3 Cool“, ki omogoča:
– ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja-voda toplotne moči od 1,0 do 3,9kW (B0/W35) preko talnega gretja,
– ogrevanje objekta z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak toplotne moči od 1,3 do 2,1kW preko prezračevalnega sistema,
– hlajenje objekta z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak hladilne moči 1,0kW preko prezračevalnega sistema,
– ogrevanje sanitarne vode v 200 litrskem bojlerju z integrirano toplotno črpalko zrak-voda toplotne moči 2,1kW,
– prezračevanje objekta z vračanjem odpadne toplote preko rekuperatorja z izkoristkom do 93%,
– poletno nočno pohlajevanje objekta z direktnim dovodom zunanjega zraka v objekt.
– obtočna črpalka Grundfoss ALFA 2 za obtok vode po talnem gretju celotnega objekta,
– obtočna črpalka Grundfos COMFORT AUTOADAPT za zagotavljanje stalno tople vode na porabnikih (pipe, tuši…).

Zunaj hiše je na globini od 1,2 do 2,2m položen vodoravni zemeljski kolektor skupne dolžine 230m (2 x 215m cevi PE 5/4″).
Ob hiši je zakopan rezervoar za zbiranje kapnice volumna 8500L. Investitor bo imel možnost uporabe kapnice tako v sami hiši (WC kotlički) kot tudi zunaj hiše na terasi in parkirišču za pranje avtomobilov in zalivanje vrta in trate.

Opis delovanja:
Sistem je zasnovan v smislu zagotavljanja max. udobja bivanja z min. možnimi letnimi stroški za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje. Osnova celotnega sistema je prezračevalni sistem z rekuperatorjem preko katerega se objekt prezračuje poleti in pozimi. Zunanji zrak zajemamo na vzhodni fasadi preko fasadne komore z inox rešetko, odpadnega pa izpihujemo prav tako na fasadi vendar na severni strani. Z delovanjem pasivne rekuperacije imamo tako v hiši zagotovljen stalno svež zrak ravno pravšnje temperature.
V napravi “Compact P Cool” vgrajena toplotna črpalka zrak-zrak se vklopi v primeru ko temp. zunanjega zraka pade tako nizko, da sistem zgolj s pasivnim prazračevanjem ne zmore več vzdrževati želene temp. v objektu. Z dogrevanjem zraka, ki ga vpihujemo v prostore preko prezračevalnega sistema tako vzdržujemo želeno temp. v objektu tudi pri zelo nizkih temp. zunanjega zraka (vse do -20°C). Ista toplotna črpalka (zrak-zrak) nam poleti zagotavlja prijetno klimo v hiši saj hladi zrak, ki ga vpihavamo v bivalne prostore. Hlajenje poleti pravzaprav poteka v dveh stopnjah in sicer nočno pohlajevanje kadar je temp. zunaj nižja od temp. v hiši (ponoči) + aktivno hlajenje z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak čez dan. Takšno hlajenje predstavlja edini pravi način hlajenja objekta s katerim lahko dosežemo v hiši prijetne temp. za bivanje.
S pričetkom ogrevalne sezone se vklopi primarno ogrevanje objekta preko talnega gretja s toplotno čraplko zemlja-voda “JVP3”. Z ogrevanjem preko talnega ogrevanja tako v objektu vzdržujemo konstantno temp. 18-19°C, manjkajoče 3-5°C pa doda aktivno prezračevanje z integrirano toplotno črpalko zrak-zrak. Tako imamo čudovito kombinacijo počasi odzivnega sistema kot je talno gretje in hitro odzivnega sistema kot je toplozračno ogrevanje. Ta kombinacija je po zadnjih svetovnih študijah tudi najboljša rešitev za zagotvaljanje udobja bivanja v stanovanjskih objektih in kot taka se je pokazala tudi v številnih praktičnih primerih.
Sanitarna voda se skozi vse leto (pozimi in poleti) ogreva kot stranski produkt prezračevanja.
Poleti je delovanje sistema omejeno na pasivno prezračevanje z rekuperacijo in po potrebi delovanje integrirane toplotne črpalke zrak-zrak-voda za aktivno hlajenje objekta in hkratno ogrevanje sanitarne vode medtem ko primarni sistem ogrevanja ne deluje. V primeru da so izpolnjeni pogoji pa se objekt preko noči bolj ali manj pohlajuje samo z dovajanjem zunanjega zraka preko avtomatskega by-pasa.
Sistem bo po izračunih porabil za potrebe primarnega ogrevanja preko talnega ogrevanja max. 2.000kWh, za potrebe po prezračevanju med 600 in 700kWh, za toplozračno ogrevanje 500kWh, za poletno hlajenje do 700kWh in za celoletno ogrevanje sanitarne vode predvidoma 500kWh. Skupno torej z upoštevanjem predpostavljenega odstotka sončnih dobitkov na južni fasadi naj bi sistem imel letno porabo električne energije do 4.350kWh. Z upoštevanjem porabe do 30% v nižji tarifi bo skupen max. strošek opisanega delovanja do 380 eur letno.

Egon Vrabič

Zunanji izgled hiše Compact P GEO3 Cooling