Referenca št. 3

… referenčni objekti in sistemi:

Referenca št. 3 – Krško

Referenca št. 03 – toplozračno ogrevanje + zračno hlajenje + ogrevanje sanitarne vode + sistem kapnice

Stanovanjska hiša v Krškem:
– neto ogrevana površina 134 m2 (pritličje + mansarda),
– objekt je novogradnja grajena v skladu gradnje pasivnih hiš,
– toplotne izgube objekta znašajo 2,0kW.

 

 
 
POVEZAVA NA WWW.CIPRODUKT.SI
 
 
 


Vgrajena oprema v kotlovnici (prostor pralnica pod stopniščem):

Compact P Cooling, ki zagotavlja:
– pasivno prezračevanje objekta preko križno-protitočnega rekuperatorja,
– ogrevanje objekta preko prezračevalnega sistema s pomočjo integrirane toplotne črpalke zrak-zrak toplotne moči 2,1kW,
– hlajenje objekta preko prezračevalnega sistema s pomočjo integrirane toplotne črpalke zrak-zrak hladilne moči 1,0kW,
– ogrevanje sanitarne vode z integrirano toplotno črpalko zrak-voda toplotne moči 2,1kW,
– kot stand-by je vgrajen kanalski električni grelnik moči 0,9kW za eventuelno dogrevanje dovodnega zraka,

Toplotni vir:
– odpadni zrak iz objekta,
– toplotna energija zemlje pridobljena preko zračnega zemeljskega kolektorja,
– stand-by električno grelo 0,9kW.

Stanovanjska hiša stoji na severo-vzhodni strani Krškega, na resnično lepi naravni in sončni lokaciji.
Ogrevana je izključno preko toplozračnega ogrevanja (brez talnega ogrevanja).

Sistem bo letno za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje hiše ter ogrevanje sanitarne vode porabil do 1.800 kWh električne energije.

Celovita rešitev “Compact P Cooling”
(celoten sistem na površini 0,54 m2)
INOX steber za zajem svežega zraka
lociran cca. 40m od hiše na pobočju.
Notranji del inštalacije za kapnico. Regulator sistema kapnice s povratnim natakanjem.