Preizkušanje produktov

… potek preizkušanja produktov na Danskem:

V sloveniji se že nekaj let krešejo mnenja kdo in zakaj je upravičeno na seznamu za pridobitev državnih subvencij. Kdorkoli že ima prav, naj opišem postopek kako to poteka na Danskem kjer država resnično pomaga kupcem do kvalitetnih proizvodov in jih ščiti pred proizvodi, ki ne spadajo na trg.

Nenapovedano pride v podjetje pristojni inšpektor (z bistveno večjimi pooblastili kot pri nas) in si sam izbere izdelek iz skladišča. Fizično pristopi k izdelku v skladišču in si ga izbere. Ta izdelek se zapečati, z njim vred se zapečati tudi vsa dokumentacija s katero se dotični izdelek ponuja in prodaja na trgu. Zanimivo je to, da hkrati (na isti dan) drug inšpektor naredi enako v trgovini kjer se isti izdelek prodaja. Država torej prevzame in zapečati dva enaka izdelka na dveh različnih lokacijah. Izdelka sta nato predana neodvisni organizaciji “Danish Energy Agency” kjer ju strokovnjaki z različnih področij testirajo tako dolgo dokler ne dobijo realnih rezultatov testiranj. Seveda so vsa testiranja opravljena v skladu z ustreznimi standardi, ki veljajo za celotno evropo.

Zanimivo je to, da vse stroške prevzema in testiranj plača država in ne proizvajalec. Na ta način proizvajalec nikakor ne more vplivati na rezultat testiranj.
Postopek se zaključi ko državna institucija javno objavi produkt na enem od seznamu. V kolikor rezultati testiranja odstopajo za več kot 10% od tistih iz dokumentacije in komercialnega gradiva za prodajo je proizvajalec in produkt objavljen na “črni listi” in verjemite mi da je prodaja dotičnega izdelka zaključena. Proizvajalec je takoj pozvan da s terena odstrani vse že prodane naprave. V tem primeru vse stroške celotnega postopka nosi proizvajalec.

Takole to poteka na Danskem in nič drugače, zato pa se dogaja da se enaki modeli toplotnih črpalk prodajajo na Danskem z grelnimi števili, ki so tudi do 30% nižja kot pri nas. Je pa res, da je Danska na svetovni lestvici najmanj koruptivnih držav na drugem mestu.

Direktor:
Egon Vrabič, ing. sir.- energetik