Pod bregom 27

SI – 3313 Polzela

+386 59 055 080

+386 41 786 066

Razpisi, subvencije, dovoljenja

Za vse naprave Nilan, ki bazirajo na prezračevanju z rekuperacijo, lahko pridobite državno subvencijo.

RAZPIS EKOSKLADA 2017 – “54SUB-OB17” (objava 17.10.2017)

ZA VSE NAŠE NAPRAVE NILAN, KI BAZIRAJO NA PREZRAČEVANJU Z REKUPERACIJO KUPCI PREJMEJO DRŽAVNO SUBVENCIJO V VIŠINI OD 2.000 DO 7.000 EUR. VSE NAŠE NAPRAVE SO NAMREČ PREIZKUŠENE NA “DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE” KOT NEODVISNA INŠTITUCIJA NAVEDENA TUDI NA SEZNAMU EKOSKLADA IN PRAV VSE USTREZAJO RAZPISANIM KRITERIJEM. NAŠIM KUPCEM SMO ŽE V LETU 2014 LAHKO PONUDILI IZDELKE V SKLADU S SMERNICO “ECODESIGN”, KI JE LANI STOPILA V VELJAVO TUDI V SLOVENIJI.

NAPRAVE:

1. Kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo:

Compact P (vsi modeli)
ukrep H. (20% investicije in max. 2.000 eur)
Comfort serija (vsi modeli) ukrep H. (20% investicije in max. 2.000 eur)

2. Toplotne črpalke:

GEO3 ukrep C. (20% investicije in max. 2.500 eur, tudi do 50% investicije in max. 5.000 eur)
GEO6 ukrep C. (20% investicije in max. 2.500 eur, tudi do 50% investicije in max. 5.000 eur)
AIR9 ukrep C. (20% investicije in max. 1.000 eur, tudi do 50% investicije in max. 3.200 eur)
Exclusive 5 ukrep C. (20% investicije in max. 1.000 eur, tudi do 50% investicije in max. 3.200 eur)
Exclusive 8 ukrep C. (20% investicije in max. 1.000 eur, tudi do 50% investicije in max. 3.200 eur)
Exclusive 8 ES-1 ukrep C. (20% investicije in max. 1.000 eur, tudi do 50% investicije in max. 3.200 eur)
Exclusive 8 ES-3 ukrep C. (20% investicije in max. 1.000 eur, tudi do 50% investicije in max. 3.200 eur)
Exclusive 10 ukrep C. (20% investicije in max. 1.000 eur, tudi do 50% investicije in max. 3.200 eur)
Exclusive 10 es-3 ukrep C. (20% investicije in max. 1.000 eur, tudi do 50% investicije in max. 3.200 eur)

ZA KOMBINACIJO NILAN “Compact P Cooling GEO3 ali GEO6” INVESTITOR TOREJ PREJME DO 4.500 EUR NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE. V PRIMERU DA GRE ZA VGRADNJO V STAREJŠI OBJEKT IN HKRATNO ZAMENJAVO STARE KURILNE NAPRAVE NA T.I. DEGRADIRANEM OBMOČJU PA CELO DO 7.000 EUR.


Naj omenimo še dejstvo, da ima naša toplotna črpalka zemlja-voda GEO3 najvišje doslej s strani Ekosklada priznano grelno število na slovenskem trgu in sicer 5,17. Zadnja testiranja TČ GEO6 pa so pokazala COP 5,15. Rezultata sta več kot odlična. Visok COP je tudi pogoj, da naprave tudi po smernici Ecodesign dosegajo izredno visoke izračunane sezonske energijske učinkovitosti. Nilan je tudi letos med najboljšimi, kar lahko preverite na seznamu Ekosklada.


Višje subvencije so možne le v primerih ko gre za zamenjavo starih kurilnih naprav in na območjih kjer so že sprejeli odlok o načrtu o kakovosti zraka.


Preverite torej tudi občinske odloke saj ste v primeru, da ima vaša občina sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka upravičeni do višje subvencije za posamezen izveden ukrep.


POUDARIMO TUDI DEJSTVO, DA SO DO SUBVENCIJE UPRAVIČENE TUDI NAPRAVE, KI JIH NA SEZNAMU EKOSKLADA NI. ZA TE NAPRAVE SE PRI ODDAJI VLOGE PRILOŽI TEHNIČNA DOKUMETACIJA, KI IZKAZUJE ZAHTEVANE PARAMETRE. OMENJENO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO VAM ZA TOČNO DOLOČEN MODEL NAPRAVE ZA VAŠ OBJEKT PRISKRBIMO MI.


Seznam Ekosklad prezračevalne enote (pdf)

Seznam Ekosklad toplotne črpalke (pdf)

POTREBUJETE PZI PROJEKT KOT PRILOGO ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE ZA GRADNJO PASIVNE ALI NIZKOENERGIJSKE HIŠE – POKLIČITE NAS !

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZDELAVI PHPP IZRAČUNA ZA PASIVNE HIŠE. ALI VAM GA IZDELAMO MI, LAHKO PA VAŠEMU PROJEKTANTU ALI ARHITEKTU NUDIMO PODPORO PRI IZDELAVI.

Pomembno

Pri vseh ukrepih na katere se prijavljate

1. Vloga mora biti oddana pred samo izvedbo ukrepa. Najbolje je, da vlogo z originalnim predračunom in fotografijami oddate takoj ko od izvajalca predračun prejmete.

2. Vloga naj bo čimbolj popolna in naj vsebuje vse obvezne priloge. V primeru ko je lastnikov objekta več je potrebno za vse lastnike priložiti tudi soglasja vlagatelju za izvedbo ukrepa.

3. Nikakor ne smete vlogi prilagati fotografije že izvedenih ukrepov, če so se le ti slučajno že pričeli izvajati. Vlogi je potrebno priložiti eno fotografijo obstoječega stanja in eno fotografijo objekta z vidno hišno številko.

Nilan nagrajen s certifikatom Klimahaus

Nilan Team

Pisarna in skladišče I Breg pri Polzeli, Pod bregom 27, SI – 3313 Polzela

Prodaja in svetovanje
Jure Terpin
Vodja prodaje
Telefon: +386 59-055-080
Fax.: +386 59 055 079
Gsm: +386 41 786 066
Mail: prodaja@nilan.si
Montaže in projekti
Boštjan Zabukovnik
Vodja montaže/projektov
Telefon: +386 59 055 080
Gsm: +368 41 428 060
Mail: servis@nilan.si
(med tednom od 7.00 do 15.00)
Servis in vzdrževanje
Egon vrabič
Servis in vzdrževanje
Telefon: +386 59 055 080
Gsm: +386 (0)40 462 808
Mail: servis@nilan.si
(med tednom od 7.00 do 15.00)
Direktor
Egon Vrabič ing. str. energetik
Svetovanje in prodaja
Telefon: +386 59 055 080
Fax.: +386 59 055 079
Gsm: +386 40 462 808
Mail: info@nilan.si

Reference Nilan

Vgrajena oprema

Nilan Compact P Cooling

Vgrajena oprema

Nilan Compact P Cooling GEO

Vgrajena oprema

Nilan Compact P Cooling UVP

Vgrajena oprema

Nilan Compact P Cooling UVP + SHW250

Vgrajena oprema

Nilan Comfort 300 + Vaillant GEO Therm

Hišni in komercialni sistemi Nilan

Nilan rešitve za vsak dom, pokriva široko področje od prezračevalnih in rekuperatorskih sistemov do kompaktnih skupnih rešitev, za ogrevanje sanitarne vode, hlajenje, ter udobno ogrevanje vašega doma. Program komercialnega prezračevanje je namenjen večjim stanovanjskim in poslovnim zgradbam.