Skip to content
Nilan d.o.o.

Piktogrami

Kaj je aktivno in pasivno prezračevanje !

Aktivna rekuperacija

Toplotna energija odpadnega zraka se s pomočjo delovanja toplotne črpalke prenaša na svež dovodni zrak. Naprave, ki omogočajo aktivno rekuperacijo energije lahko delujejo stalno v vseh vremenskih pogojih.

Pasivna rekuperacija

Toplotna energija odpadnega zraka se prenese na svež dovodni zrak preko toplotnega prenosnika (rekuperatorja) brez toplotne črpalke. Te naprave imajo omejeno območje delovanja glede na vremenske pogoje.

Aktivna rekuperacija

Rekuperacija je izraz za prenašanje toplotne t.i. odpadne energije iz enega na drug medij. Najbolj razširjena in poznana rekuperacija se dogaja v toplotnih prenosnikih različnih materialov in oblik, ki prenašajo toplotno energijo z odpadnega zraka na sveži zrak. Pri tem načinu rekuperacije smo teoretično omejeni na toplotni izkoristek 93%. Nilan pa z t.i. dvostopenjsko rekuperacijo dosega “izkoristek”, ki je tudi do trikrat višji. Pri dvostopenjski rekuperaciji odpadni zrak, ki ga konkurenčni rekuperatorji zavržejo vodimo še preko dodatnega toplotnega prenosnika – uparjalnika. Tu mu s pomočjo sistema toplotne črpalke zrak-zrak odvzamemo še preostalo toplotno energijo, ki jo porabimo za ogrevanje svežega zraka preden ga vpihnemo v bivalne prostore. Na ta način Nilan pozimi zavrže zrak z bistveno nižjo temperaturo in z bistveno manj t.i. odpadne energije. Izkoristek postrojenja, ki ga tako dosežemo je seštevek stopnje rekuperacije v toplotnem prenosniku (rekuperatorju) 85% in grelnega števila toplotne črpalke zrak-zrak, ki je pri temp. zunanjega zraka +2°C še 3,18. Skupaj torej celih 405%. Zato je Nilan daleč pred konkurenco!!!

Prezračevanje (izmenjava zraka)

Notranji zrak nasičen z vonjavami, toploto in vlago nadomeščamo s svežim, ogretim in filtriranim zrakom.

Komfortno ogrevanje

Ogrevanje svežega dovodnega zraka v odvisnosti od zunanjega zraka, t.i. toplozračno ogrevanje.

Komfortno hlajenje

Hlajenje svežega dovodnega zraka za max. 8°C pod temp. zunanjega zraka.

Priprava tople sanitarne vode

Sistem, ki izkorišča toploto zraka, zemlje ali vode za pripravo tople sanitarne vode.

Ogrevanje

Sistem, ki izkorišča toploto zraka, zemlje ali vode za ogrevanje stanovanjskih objektov preko talnega, radiatorskega ali toplozračnega ogrevanja.

Vsi klasični rekuperatorji na trgu sicer omogočajo prezračevanje objektov in vračanje odpadne toplote ne omogočajo pa toplozračnega ogrevanja (razen z elek. grelom) in zato imajo omejeno območje delovanja glede na zunanje vremenske razmere.

Tako se z nižanjem ali višanjem temp. zunanjega zraka volumen prečrpanega zraka zmanjšuje in se pri določeni temp. zunanjega zraka prezračevanje povsem ustavi. Območje delovanja klasičnega rekuperatorja tako določajo limite, ki so pri večini naprav naslednje:

  • min. temp. vpihovanega zraka v prostore pozimi znaša 20°C
  • max. temp. vpihovanega zraka v prostore poleti znaša 28°C

Če je temp. zunanjega zraka pozimi tako nizka, da naprava ne zmore več zagotavljati min. temp. vpihovanega zraka v prostore se prezračevanje ustavi. Podobno je poleti v primeru ko je temp. zunanjega zraka višja od 28°C. Tako ugotovimo, da je klasična rekuperacijo sicer zagotavlja prezračevanje vendar v omejenem obsegu. To moramo pri izbiri prezračevalne naprave upoštevati.

V primeru Nilan-ovih naprav “Compact P, VPL in Combi 300 Polar” teh težav ni saj imajo vse enote integrirane toplotne črpalke zrak-zrak, ki lahko tako poleti kot pozimi v vseh vremenskih razmerah zagotavlja dovolj visoko/nizko temp. vpihovanega zraka v prostore. S tem omogočimo neomejeno delovanje naprave in neprekinjeno prezračevanje vašega doma, hkrati pa imamo npr. pri kombinaciji z počasi odzivnim talnim ogrevanjem bistveno hitreje odziven sistem toplozračnega ogrevanja hiše. Takšen sistem zagotavlja min. nihanja temp. v hiši in sicer vsega 0,2°C od želene nastavljene temperature.

Pri bivanju v sodobni stanovanjski hiši (delno ali popolnoma zrakotesni) prihaja do dveh pojavov, ki lahko motijo naše bivanje do te mere, da to postane težava.

Načeloma se težava s prenizko vlažnostjo zraka v hiši pojavi v mrzlih zimskih mesecih pri temp. zraka pod -5°C. Če je v hiši tudi prezračevanje z rekuperacijo je vlažnost zraka še nižja saj rekuperatorji pri svojem delovanju odvajajo določeno količino vlage iz zraka, ki je vidna kot kondenz. V zadnjem času se kot rešitev teh težav ponujajo rekuperatorji, ki poleg toplote prenašajo tudi vlago.

Rešitev je teoretično zanimiva vendar uporabniki v praksi niso zadovoljni. Zakaj?
Gre za to, da v času ko je relativna vlažnost zunanjega zraka tako nizka, da se to odraža na prenizki vlažnosti znotraj hiše vlage nimamo od kje vzeti. Notranji dobitki vlage zaradi kuhanja, sušenja perila, izdihanega zraka nikakor niso dovolj visoki in ne trajajo dovolj dolgo, da bi zrak, ki ga zajemamo iz t.i. toplih prostorov imel dovolj visoko vlažnost, da bi jo lahko v rekuperatorju prenašali na svež zrak, ki ga dovajamo v hišo. Da bi to dosegli bi morali dnevno kuhati vsaj pet ur, posušiti vsaj štiri pralne stroje perila in spati vsaj 10 ur dnevno. Ker je to praktično nemogoče vam bodo ponudniki takšnih rekuperatorjev ob nakupu le tega vseeno ponudili še manjši hlapilni navlaževalnik. No v kolikor tega v hiši imate je res vseeno ali vanj dnevno natočite dva ali pet litrov vode. Ni res ? Namreč takšen enostaven hlapilni navlažilnik je zagotovo ena dobra in poceni rešitev, ki v hiši pozimi konstantno vzdržuje okrog 55% relativno vlažnost zraka.

Kupec mora vedeti, da rekuperatorji, ki prenašajo tudi vlago ne dosegajo temperaturnih izkoristkov rekuperacije kot jih navajajo ponudniki le teh. Temperaturni izkoristek torej ne smemo enačiti z izkoristkom prestopa vlage. Zaključimo torej lahko, da je bolje imeti temperaturno učinkovit rekuperator in hlapilni navlaževalnik, saj imamo tako na obeh straneh (prenosu toplote in navlaževanju) rezultate kot jih želimo.

Naj omenim, da poznamo pri navlaževanju tudi bolj profesionalen način in sicer t.i. prisilno navlaževanje. Z enotami, ki preko mikrošobe vbrizgavajo točno določene količine vode v zrak, ki se pretaka po prezračevalnem sistemu lahko v vsakem trenutku zagotavljamo nastavljeno raven vlažnosti v hiši. Je pa res, da so takšne enote zaenkrat še predrage. Cene za kvalitetne produkte v tej skupini se gibljejo od dva do tri tisoč evrov.

Ravno nasprotno pa želimo v prehodnih obdobjih in poleti zraku v hiši znižati vlago saj jo je tedaj ponavadi preveč (tudi notranjih dobitkov vlage je poleti več kot pozimi). Ker je tedaj tudi zunanji zrak precej vlažen nam rekuperatorji, ki prenašajo vlago zvišujejo relativno vlažnost zraka v hiši. Zato se že pri normalnih poletnih temperaturah od 25 do 27°C v hiši začnemo potiti. Temu posledično moramo hišo bolj hladiti da dosežemo pri povišani vlažnosti prag udobja bivanja. To pa pomeni, da si povečamo strošek hlajenja.

Poleg teh dveh argumentov, ki sta v celoti potrdljiva in resnična je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so rekuperatorji, ki prenašajo vlago relativno malo časa na trgu in v uporabi in z njimi še nimamo večletnih izkušenj. Imajo pa te izkušnje v skandinaviji. Te pokažejo še največjo težavo pri omenjenih rekuperatorjih – razvoj bakterij in plesni je v rekuperatorju neizogiben pojav, ker je površina takega rekuperatorja stalno vlažna.

Preizkusite z nagrado “reddot design award” nagrejan hlapilni navlažilnik AIR-O-SWISS E2441A. Najdete ga na vsaki boljši spletni trgovini.

Back To Top